Valptest valp 4 49 dagar >>>>

 
Främmande rum
1 tid till första gnäll -
2 tid till kontakt  

Apporteringsanlag, liten boll

1 springer ej efter/går ej fram  
2 springer efter men försöker ej ta den  
3 springer efter, lyfter och/eller lägger sej ev och tuggar  
4 springer efter, tendens att apportera  
5 apporterar  

Främmande föremål, fotboll

1 springer ej efter eller går ej fram  
2 springer efter men går ej ända fram  
3 går ända fram men försöker inte leka med bollen  
4 försöker leka med bollen, nosar av den  
5 leker, slår med tassarna och kampar med den  

Främmande föremål, nalle

1 springer ej efter eller går ej fram  
2 springer efter men går ej ända fram  
3 går ända fram men försöker inte leka med nallen  
4 försöker leka med nallen, nosar av den  
5 leker, slår med tassarna och kampar med den  

Social konkurrens, kamplek

1 kommer ej fram till trasan  
2 kommer fram men biter ej  
3 biter i trasan, men släpper direkt då man drar  
4 håller emot och drar  
5 drar kraftigt med huvudskakningar och/eller morrningar  

Viltintresse

1 går ej fram till fågeln  
2 går fram och nosar på fågeln  
3 går fram och nosar/biter i fågeln  
4 går fram och nosar/drar i fågeln  
5 går fram och nosar/drar/bär fågeln mot testledaren  

Skrammel

1 ingen reaktion  
2 reagerar lite men går ej fram  
3 reagerar och går fram  
4 reagerar mycket men går fram efter en stund  
5 reagerar mycket går ej fram till burken  

Kommentar till valpen:
Fotboll:
Skrammel:

.

Sammanfattning: