JUNIORHANDLING >>>>

Om du går in på den här sidan och öppnar hundsporter så kan du gå till Juniorhandling och läsa mer om hur det går till.

I stort sett, så kan man ju säga att det är barn mellan 10 och 17 år som ska visa upp en hund så bra som möjligt.

Man ser då ingenting till hundens exteriör, utan enbart på samarbetet mellan barn och hund.

http://www.shu.se/aktiviteter/juniorh/info.htm

Du kan även gå in under http://www.shu.se/ och välj sedan "hundsporter" och sen "juniorhandling" så finns det mer att läsa.