Geishas vallanlagstest,
får
>>>>
Beskrivare  
. 1 2 3 4 5
1 Erfarenhet aldrig sett djur förut kontakt med djur är valltränad . .
2a I koppel
första kontakt
helt ointresserad uppmärksam, står still går tveksamt framåt går målmedvetet framåt rusar
2b I koppel
driver igång
helt ointresserad tar upp tveksamt, avbryter tar upp tveksamt, ökar tar upp målmedvetet rusar
3a Lös hund
driver
inte alls tveksamt målmedvetet rusar jagar
3b Lös hund
skall vid drivning
nej enstaka ja . .
3c Lös hund
avstånd till djur
ligger nära håller avstånd . . .
3d Lös hund
tid/uthållighet vid drivning
inte alls enstaka gång flera gånger med avbrott släpper/vid inkallning släpper med svårighet
4a Vid drivning
tryck
inget
 
flyttar med förarhjälp flyttar veka utan hjälp flyttar tuffa med hjälp flyttar tuffa utan hjälp
4b Vid drivning
nyper/biter
nej i luften enstaka gånger vid behov hela tiden
4c Vid drivning
pendlar
nej tendens vid enstaka tillfällen nästan hela tiden hela tiden
4d Vid drivning
samlar
inte alls spränger går ut med förarhjälp går ut utan hjälp, vänder driver ihop
5 Hunden har idag visat inga vallanlag mindre goda vallanlag goda vallanlag mycket goda vallanlag utmärkta vallanlag
Kommentar av beskrivaren:
Kommentar av mej: