Geishas lydnadsresultat >>>>

LKL 1, 07 BK, off
Domare:
Moment koeff Summa Kommentar
Platsliggning   3    
Tandvisning    1    
Linförighet   4    
Platsläggande   2    
Inkallning   3    
Ställande 3
Apportering 1
Hopp över hinder 2
Helhetsintryck   1