Geisha BPH >>>>
2013-09-14 Timrå BPH m skott
Beskrivare HOLTER ANNA
Testledare VON AHN VERONIKA
BPH Genomförd
Hunden förs i lina NEJ
Hunden startar kl 11.45
Temperatur i skuggan 20
Nederbörd Uppehåll
Molnförh Klart
Vind Vindstilla
Åska Nej
Antal åskådare 0-5
Genomförd BPH ja
Ålder vid beskrivningen 28 mån 16 dagar
Beskrivare avbryter Nej
Ägare avbryter Nej
Orsak  

Moment 1 Främmande person
Glad i människor 0
Trygg 1
.
Moment 2 Föremålslek
Energisk 2
Lekfull 2
.
Moment 3 Matintresse
Energisk 2
.
Moment 4 Visuell överraskning
Trygg 2
Nyfiken 1
Arg 0
.
Moment 5 Skrammel
Trygg 2
Nyfiken 1
.
Moment 6 Närmande person
Glad i människor 0
Trygg 0
Arg 0
.
Moment 7 Underlag
Trygg 4
.
Moment 8 Skott
Trygg 4
.
Över alla moment
Ljudlig 2
Positiv attityd 2

SAMMANFATTNING
.
Bedömning 0 = inte alls, 4 = mycket
.
Arg Har lätt att bli arg och visar det med hotfulla beteenden
.
Energisk Pigg, vaken och alert. Reagerar snabbt på retningar. Kan upplevas som att hunden hela tiden är på gång.
.
Glad i människor
.
Trivs i umgänget med människor. Svarar gärna på inbjudan till kontakt av främlingar och tar ofta egna initiativ till kontakt.
.
Lekfull
.
Svarar gärna på lekinviter och bjuder själv gärna till lek.
.
Ljudlig
.
Reagerar lätt med skall i olika uppkomna situationer. Kan också gnälla i väntan på aktiviteter och vara ljudlig vid hälsning
.
Nyfiken
.
Är intresserad av händelser som inträffar och vill gärna undersöka dem i en positiv anda.
.
Positiv attityd
.
Har en allmänt glad attityd till livet.
.
Trygg
.
Har självförtroende. Reder ut uppkomna skrämselsituationer på ett rationellt sätt.
RM = medel i rasen HM= hundens medel .
Moment RM HM Avvikelse
Hälsning FP int 2,8 1,0 -1,8
Hälsning FP tid 2,8 1,0 -1,8
Hälsning NP Int 2,7 1,0 -1,7
Hälsning NP tid 2,2 1,0 -1,2
Undergivenhet 1,6 1,0 -0,6
Lekintresse egen leksak 3,8 4,7 0,9
Lekintresse ny leksak 3,1 4,7 1,6
Dragkampsintresse 2,8 1,0 -1,8
Engagemang för mat 3,2 3,0 -0,2
Lekintresse föraren 1,7 1,0 -0,7
Kontakt vid mat 1,8 2,5 0,7
Överraskningsnyfikenhet 2,9 3,7 0,8
Skrammelnyfikenhet 2,5 1,0 -1,5
Skottaktivitet 2,0 3,7 1,7
Undersökning av annat 1,7 1,7 0,0
Oro främmande person 1,8 5,0 3,2
Oro närmande person 2,7 4,4 1,7
Avståndstagande FP 1,3 2,0 0,7
Avståndstagande NP 1,3 1,0 -0,3
Förarbundenhet promenad 1,6 1,5 -0,1
Överraskningsoro 2,5 4,0 1,5
Skrammeloro 1,7 4,0 2,3
Överraskningsflykt 3,9 4,7 0,8
Skrammelflykt 2,7 4,3 1,6
Skottosäkerhet 1,5 1,0 -0,5
Underlagsosäkerhet 1,6 1,8 0,2
Hotfullhet NP 2,6 1,0 -1,6
Hotfullhet FP 1,2 1,0 -0,2
Hotfullhet överraskning 2,6 1,0 -1,6
Imponerbeteende 1,3 1,0  
Moment 1: Främmande person beskrivning

 
FAS 1 Sekvens 1
TL går fram och står 5 meter bort
Sekvens 2
TL står axel mot axel
Sekvens 3
TL pratar med/klappar hund
Utforskande blick mot/doftundersökning mot TL, sträcker sig mot (ev ngt steg mot) TL inget utforskande
Positiv hälsning (intensitet) ivrigt svansvift, hoppar upp mot TL, vokaliserar, trampar runt ivrigt svansvift, hoppar upp mot TL, vokaliserar, trampar runt ivrigt svansvift, hoppar upp mot TL, vokaliserar, trampar runt
Positiv hälsning (tid) under ungefär halva sekvensen under ungefär halva sekvensen under hela eller nästan hela sekvensen
Passiv oro inga tecken inga tecken inga tecken
Flykt/avståndsökande inga tecken inga tecken inga tecken
Undergivenhet inga tecken inga tecken inga tecken
Hotfullhet inga tecken inga tecken inga tecken
Imponerbeteende inga tecken inga tecken inga tecken
Bitbeteende inga tecken inga tecken


 
FAS 2 Sekvens 1
TL går bort 1
Sekvens 2
TL hanterar hunden 1
Sekvens 3
TL går tillbaka 1
Sekvens 4
TL går bort 2
Sekvens 5
TL hanterar hunden 2
Sekvens 6
TL går tillbaka 2
Förarbundenhet inga tecken svår att få med från föraren/drar mot föraren inga tecken inga tecken
Positiv hälsning (intensitet) ivrigt svansvift, hoppar upp mot TL, vokaliserar, trampar runt tydligt svansvift, nära TL, söker sig mot TLs ansikte
Positiv hälsning (tid) under hela eller nästan hela sekvensen under hela eller nästan hela sekvensen
Passiv oro inga tecken inga tecken
Flykt/avståndsökande inga tecken inga tecken
Undergivenhet inga tecken inga tecken
Imponerbeteende inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Bitbeteende inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken


 
FAS 3 Sekvens 1
TL stryker längs sidan
Sekvens 2
TL lyfter framtass
Sekvens 3
TL tar på en baktass
Sekvens 4
TL tittar på tänder
Passiv oro inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Flykt/avståndsökande inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Undergivenhet inga tecken lågt hållen kropp och svans med något viftande svans inga tecken inga tecken
Imponerbeteende inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Bitbeteende inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken


Moment 2: Föremålslek
beskrivning

 
FAS 1 Sekvens 1
F kastar föremålet
Sekvens 2
F passiv i 10 sekunder
Intresse rörligt föremål följer utan tvekan föremålet
Gripande (intensitet) griper direkt/försöker gripa direkt
Lekintresse m föremål (int) håller i o går med föremålet (max kort galopp)
Lekintresse m föremål (tid) leker med föremålet ungefär halva tiden
Lekintresse med F inget intresse


 
FAS 2 Sekvens 1
F kastar föremålet
Sekvens 2
F passiv i 10 sekunder
Intresse rörligt föremål följer utan tvekan föremålet
Gripande (intensitet) undersöker föremålet, griper ej
Gripande (typ) griper med framtänderna
Grepp håller kvar
Lekintresse m föremål (int) håller i o går med föremålet (max kort galopp)
Lekintresse m föremål (tid) leker med föremålet ungefär halva tiden
Lekintresse med F inget intresse


 
FAS 3 Sekvens 1
Hunden släpps
Sekvens 2
Aktiv dragkamp 10 sek
Sekvens 3
Passiv dragkamp 10 sek
Sekvens 4
TL passiv i 10 sekunder
Rörelse mot TL/föremål rör sig utan tvekan mot och till TL/föremål
Intresse för dragkamp (int) nafsar i föremålet, släpper, avbryter nafsar i föremålet, släpper, avbryter
Intresse för dragkamp (tid) drar i föremålet hela eller nästan hela tiden drar i föremålet hela eller nästan hela tiden
Lekintresse m föremål (tid) leker med föremålet hela eller nästan hela tiden
Lekintresse med TL inget intresse
Lekintresse med F kortvarigt lekintresse riktat mot F/TL


 
Allmän undersökning av annat än testretningen
Ingen
X 0
Enstaka/kortvarig
1
Flera/under ca halva tiden
2
Många/större delen av tiden
3


Moment 3: Matintresse
beskrivning

 
FAS 1 Sekvens 1
Efter att hunden släpps (60 sekunder)
Rörelse mot mat går/springer fram med stort engagemang
Intresse att äta äter utan tvekan
Uthållighet försöker under mer än halva tiden
Fysiska försök något enstaka fysiskt försök
Kontakt med F/TL (antal) ett kontakttagande
Kontakt med F/TL (tid) kortvarigt kontakttagande


 
Allmän undersökning av annat än testretningen
Ingen
0
Enstaka/kortvarig
X 1
Flera/under ca halva tiden
2
Många/större delen av tiden
3


Moment 4: Visuell överraskning
beskrivning

 
FAS 1 Sekvens 1
Figur upp
Defensiv reaktion kort undanmanöver
Offensiv reaktion ingen offensiv reaktion (framåt med hot)
Tid till offensiv reaktion
Utforskande som 1, men några steg mot figur
Kontakt med halvfigur
Tid till kontroll
Bett


 
FAS 2 Sekvens 1
3 - 30 sekunder
Sekvens 2
Efter att F gått fram
Sekvens 3
Medan F pratar/lockar
Sekvens 4
 
Hotfullhet inga tecken
Imponerbeteende inga tecken
Flykt/avståndsökande inga tecken
Passiv oro inga tecken
Utforskande som 1, tar sig aktivt mot figur
Kontakt med halvfigur X Ingen
Tid till kontroll omedelbar kontroll
Bett  


 
FAS 3 Sekvens 1
Passage 1
Sekvens 2
Passage 2
Sekvens 3
Passage 3
Sekvens 4
Passage 4
Avståndsökande inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Tempoväxling inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Hotfullhet (u pass.) inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Utforskande Inga tecken Inga tecken Inga tecken Inga tecken
Biter i inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken


 
Allmän undersökning av annat än testretningen
Ingen
X 0
Enstaka/kortvarig
1
Flera/under ca halva tiden
2
Många/större delen av tiden
3


Moment 5: Skrammel
beskrivning

 
FAS 1 Sekvens 1
Skrammel dras
Defensiv reaktion liten reaktion (ex. hukning, kort uppstannande)
Utforskande blick mot/doftundersökning mot skrammel, sträcker sig mot (ev ngt steg mot) skrammel
Kontakt med skrammel
Tid till kontroll


 
FAS 2 Sekvens 1
3 - 30 sekunder
Sekvens 2
Efter att F gått fram
Sekvens 3
Efter att F pratat/lockat
Sekvens 4
 
Flykt/avståndsökande någon kortare skvätt, ryggning eller undanbackning
Passiv oro inga tecken
Utforskande som 1, men några steg mot skrammel
Kontakt med skrammel X
Tid till kontroll omedelbar kontroll


 
FAS 3 Sekvens 1
Passage 1
Sekvens 2
Passage 2
Sekvens 3
Passage 3
Sekvens 4
Passage 4
Avståndsökande inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Tempoväxling inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Utforskande inga tecken inga tecken uppmärksamheten riktad mot skrammel; sträcker sig mot skrammel inga tecken


 
Allmän undersökning av annat än testretningen
Ingen
X 0
Enstaka/kortvarig
1
Flera/under ca halva tiden
2
Många/större delen av tiden
3


Moment 6: Närmande person
beskrivning

 
FAS 1 Sekvens 1
Från klapp t.o.m. stopp 2
Sekvens 2
Från stopp 2 t.o.m. stopp 4
Sekvens 3
Från stopp 4 t.o.m. stopp 6
Hotfullhet inga tecken inga tecken inga tecken
Imponerbeteende inga tecken inga tecken inga tecken
Flykt/avståndsökande inga tecken inga tecken inga tecken
Passiv oro inga tecken inga tecken inga tecken
Utforskande som 1, men några steg emot personen som 1, tar sig aktivt mot personen inget utforskande
Positiv hälsning (tid) ingen hälsning under kort stund under hela eller nästan hela sekvensen


 
FAS 2 Sekvens 1
0 - 15 sekunder
Sekvens 2
15 - 30 sekunder
Sekvens 3
Efter att F gått fram
Sekvens 4
Medan F pratar/lockar
Sekvens 5
Medan Fig pratar/lockar
Sekvens 6
Efter att dräkt tagits av
Sekvens 7
 
Hotfullhet inga tecken inga tecken inga tecken
Imponerbeteende inga tecken inga tecken inga tecken
Bitbeteende inga tecken inga tecken
Flykt/avståndsökande inga tecken inga tecken inga tecken
Passiv oro inga tecken inga tecken inga tecken
Utforskande som 1, tar sig aktivt mot personen
Positiv hälsning (int) ivrigt svansvift, hoppar upp mot, vokaliserar, trampar runt ivrigt svansvift, hoppar upp mot, vokaliserar, trampar runt
Positiv hälsning (tid) under ungefär halva sekvensen under hela eller nästan hela sekvensen
Undergivenhet inga tecken inga tecken
Kontakt med figurant X Ingen
Genomför ej fas 2 enligt anvisningarna


 
Allmän undersökning av annat än testretningen
Ingen
X 0
Enstaka/kortvarig
1
Flera/under ca halva tiden
2
Många/större delen av tiden
3


Moment 7: Underlag
beskrivning

 
Underlag 1:
Plasttak 1
Sekvens 1
Beträdande
Sekvens 2
Passage
Sekvens 3
Beträdande
Sekvens 4
Passage
Tveksamhet (beträdande) ingen tveksamhet ingen tveksamhet
Tveksamhet (passage) ingen tveksamhet ingen tveksamhet
Tempoökning ingen tempoökning ingen tempoökning


 
Underlag 2:
Plasttak 2
Sekvens 1
Beträdande
Sekvens 2
Passage
Sekvens 3
Beträdande
Sekvens 4
Passage
Tveksamhet (beträdande) ingen tveksamhet ingen tveksamhet
Tveksamhet (passage) ingen tveksamhet ingen tveksamhet
Tempoökning ingen tempoökning ingen tempoökning


Moment 8: Skott
beskrivning

 
  Sekvens 1
Vid skott 1
Sekvens 2
Efter skott 1
Sekvens 3
Vid skott 2
Sekvens 4
Efter skott 2
Sekvens 5
Kontroll
Startreaktion måttlig (reaktion i mer än huvudet) ingen startreaktion
Flykt/avståndsökande inga tecken inga tecken
Passiv oro inga tecken inga tecken
Aktivitet efter skott Uppsträckt kropp eller kan ta något/några steg Ingen aktivitetshöjning
Ljud Inga ljud Upprepade alt. pågående pip/gnäll/skall under max 5 sek
Tid till kontroll omedelbar kontroll
Endast ett skott avlossas för hunden
Avstår skott