Valptest G-kullen 49 dagar

 
  Kipper Kiira Texas Gibson Gioia Tonic Theo Sprocket Festis
Främmande rum
1 tid till första gnäll 20 30 30 39 26 30 10 17 2min
12sek
2 tid till kontakt 10 10 10 10 10 direkt direkt 10 direkt

Apporteringsanlag, liten boll

1 springer ej efter/går ej fram 1 1 1     1   1  
2 springer efter men försöker ej ta den         2   2   2
3 springer efter, lyfter och/eller lägger sej ev och tuggar       3.5          
4 springer efter, tendens att apportera                  
5 apporterar                  

Främmande föremål, fotboll

1 springer ej efter eller går ej fram   1 1     1      
2 springer efter men går ej ända fram                  
3 går ända fram men försöker inte leka med bollen 3       3   3 3 3
4 försöker leka med bollen, nosar av den       4          
5 leker, slår med tassarna och kampar med den                  

Främmande föremål, nalle

1 springer ej efter eller går ej fram     1     1     1
2 springer efter men går ej ända fram                  
3 går ända fram men försöker inte leka med nallen   3   3 3   3    
4 försöker leka med nallen, nosar av den 4             4  
5 leker, slår med tassarna och kampar med den

Social konkurrens, kamplek

1 kommer ej fram till trasan     1           1
2 kommer fram men biter ej   2              
3 biter i trasan, men släpper direkt då man drar           3.5      
4 håller emot och drar 4     4 4   4 4  
5 drar kraftigt med huvudskakningar och/eller morrningar                  

Viltintresse

1 går ej fram till fågeln   1              
2 går fram och nosar på fågeln                  
3 går fram och nosar/biter i fågeln 3   3     3   3 3
4 går fram och nosar/drar i fågeln       4 4   4    
5 går fram och nosar/drar/bär fågeln mot testledaren                  

Skrammel

1 ingen reaktion           1      
2 reagerar lite men går ej fram     2         2  
3 reagerar och går fram 3     3     3   3
4 reagerar mycket men går fram efter en stund   4              
5 reagerar mycket går ej fram till burken         5        
avreagerar snabbt x x x x   x x x x
kvarstående rädsla         x        

Kommentarer till valparna:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sammanfattning: