Funktionsbeskrivning G-kullen >>>>

Namn Tonic Kipper Gibson Gioia       Medel för G-kullen
Datum 090610 090610 090610 090610        
Ålder 11 mån 11 mån 11 mån 11 mån        
1a APPORTERING Engagemang 3 3 3 2        
3 3 3 2        
1b APPORTERING vägen ut 3 4 4 4        
3 4 4 4        
1c APPORTERING gripande 4 3 3 1        
4 3 3 1        
1d APPORTERING grepp 3 3 4 1        
3 2 2 1        
1e APPORTERING bärande 5 5 4 1        
5 4 3 1        
1f APPORTERING vägen in 4 4 2 1        
4 2 2 1        
2a SÖK 
engagemang
2 3 3 3        
2b SÖK 
uppletande
5 5 5 5        
2c SÖK 
gripande
4 4 4 4        
2d SÖK 
grepp
3 2 2 3        
2e SÖK 
bärande
5 5 5 5        
2f SÖK
vägen in
4 4 4 4        
3 VILTINTRESSE 2 2 2 2        
4a VATTENARBETE samarbete 2 2 2          
2 2 2          
4b VATTENARBETE   igång 4 4 4          
4 4 4          
4c VATTENARBETE simteknik 4 2 4          
4 2 4          
5 a KONKURRENS SITUATIONER uppträdande * 4 4 5          
4 5 -          
5 b KONKURRENS SITUATIONER ljud * 2 5 5          
3 - -          

*nya regler från 060101 att om hunden visar stor upphetsning så bryter man efter första retningen för att inte befästa det ännu mer.