Fixa rallylydnad >>>>

 
Datum Plats Domare Klass Pošng Plac
           
Domarens kommentar och helhetsintryck:

Datum Plats Domare Klass Pošng Plac
           
Domarens kommentar och helhetsintryck:

Datum Plats Domare Klass Pošng Plac
           
Domarens kommentar och helhetsintryck:

Datum Plats Domare Klass Pošng Plac
           
Domarens kommentar och helhetsintryck:

Datum Plats Domare Klass Pošng Plac
           
Domarens kommentar och helhetsintryck:

Datum Plats Domare Klass Pošng Plac
150222 ÷BHK   NKL 75p 7/24
Domarens kommentar och helhetsintryck: