Eras lydnadsresultat >>>>

 
LKL 1, 08 BHK, off
Domare:
Moment koeff Summa Kommentar
Platsliggning   3  
Tandvisning    1  
Linförighet   2  
Fritt följ   4  
Platsläggande   2  
Inkallning   2  
Ställande   3  
Hopp över hinder   2  
Helhetsintryck   1  
   

LKL 1, 08 BHK, inoff
Domare:
Moment koeff Summa Kommentar
Platsliggning   3  
Tandvisning    1  
Linförighet   2  
Fritt följ   4  
Platsläggande   2  
Inkallning   2  
Ställande   3  
Hopp över hinder   2  
Helhetsintryck   1