Valptest Era

 

Test miljö

Beteende

Tid till första gnäll

1 min 11 sek
Tid till kontakt 1 min 43 sek
Apporterings anlag
1. Springer ej efter  2. Springer efter men försöker ej ta den 3. Springer efter, lyfter, lägger sig eventuellt och tuggar 4. Springer efter tendens att apportera 5. Apporterar  
Kommentar:
Reaktion för främmande föremål stor Fotboll    
1. Springer ej efter eller går ej fram 2. Springer efter men går ej ända fram   3. Går ända fram men försöker ej leka med bollen (puttar på den) 4. Försöker leka med bollen, nosar av den  5. Leker, slår med tassarna och kampar med den
Kommentar:  
Reaktion för främmande föremål; Stor nallebjörn
1. Springer ej efter eller går ej fram   2. Springer efter men går ej ända fram   3. Går ända fram men försöker ej leka med nallen 4. Försöker leka med nallen, nosar av den   5. Leker, slår med tassarna och kampar med den. 
Kommentar:  
Social konkurrens, kamplek
1. Valpen kommer ej fram till trasan   2. Valpen kommer fram men biter ej   3. Biter i trasan men släpper direkt när man drar (skakar på huvudet) 4. Håller emot och drar 5. Drar kraftigt med huvudskakningar och morrning
Kommentar:
Fågel
1. Går ej fram till fågeln 2. Går fram och nosar på fågeln 3. Går fram och nosar/biter i fågeln (tuggar) 4. Går fram och nosar/drar i fågeln 5. Går fram och nosar/drar/bär fågeln mot testledaren
Skrammel
1. Ingen reaktion 2. Reagerar lite men går ej fram 3. Reagerar och går fram * 4. Reagerar mycket men går fram efter en stund 5. Reagerar mycket går ej fram till burken
Avreagerar snabbt X
Kvarstående rädsla
Kommentar: På ensamhetstestet så går Era runt nosar och tittar på Karin och sen fortsätter hon lugnt att nosa. På skramlet så leker Era med burken och sen går hon och letar efter fågeln som hon nyss har haft på golvet.