Valptest Elvis

 

Test miljö

Beteende

Tid till första gnäll

2 min 30 sek
Tid till kontakt 40 sek
Apporterings anlag
1. Springer ej efter  2. Springer efter men försöker ej ta den 3. Springer efter, lyfter, lägger sig eventuellt och tuggar 4. Springer efter tendens att apportera 5. 5. Apporterar  
Kommentar:
Reaktion för främmande föremål stor Fotboll    
1. Springer ej efter eller går ej fram 2. Springer efter men går ej ända fram   3. Går ända fram men försöker ej leka med bollen   4. Försöker leka med bollen, nosar av den  5. Leker, slår med tassarna och kampar med den
Kommentar:  
Reaktion för främmande föremål; Stor nallebjörn
1. Springer ej efter eller går ej fram   2. Springer efter men går ej ända fram   3. Går ända fram men försöker ej leka med nallen 4. Försöker leka med nallen, nosar av den   5. Leker, slår med tassarna och kampar med den. 
Kommentar:  
Social konkurrens, kamplek
1. Valpen kommer ej fram till trasan   2. Valpen kommer fram men biter ej   3. Biter i trasan men släpper direkt när man drar 4. Håller emot och drar 5. Drar kraftigt med huvudskakningar och morrning
Kommentar:
Fågel
1. Går ej fram till fågeln 2. Går fram och nosar på fågeln 3. Går fram och nosar/biter i fågeln 4. Går fram och nosar/drar i fågeln (lyfter fågeln) 5. Går fram och nosar/drar/bär fågeln mot testledaren
Skrammel
1. Ingen reaktion 2. Reagerar lite men går ej fram 3. Reagerar och går fram 4. Reagerar mycket men går fram efter en stund * 5. Reagerar mycket går ej fram till burken
Avreagerar snabbt
Kvarstående rädsla X
Kommentar: På ensamhetstestet så satt han länge stilla och sen gick han runt och nosade på Karin och tog sen kontakt. På skramlet så avreagerade han efter en lång stund. Men han var inte rädd utan svansen var som vanligt, men det tog lång tid innan han gick fram till burken. Så träna Elvis mycket med ljud under utvecklingfasen upp till 12 v.