Yazzas viltspår >>>>

   

 
Domare:  
Väder:  
Temperatur:  
Terräng:   
Start/sträcka 1:  
Vinkel 1:  
Sträcka 2:  
Vinkel 2:   
Sträcka 3:  
Vinkel 3:   
Sträcka 4:  
Vinkel 4:  
Sträcka 5/spårslut:  
Bloduppehåll:  
Arbetstempo:  
Spårningsförmåga:  
Självständighet:  
Spårtid:  
Pris:  
Allmänt omdöme:
Kommentar:

   

 
Domare:  
Väder:  
Temperatur:  
Terräng:   
Start/sträcka 1:  
Vinkel 1:  
Sträcka 2:  
Vinkel 2:   
Sträcka 3:  
Vinkel 3:   
Sträcka 4:  
Vinkel 4:  
Sträcka 5/spårslut:  
Bloduppehåll:  
Arbetstempo:  
Spårningsförmåga:  
Självständighet:  
Spårtid:  
Skottprövning:  
Pris:  
Allmänt omdöme:
Kommentar:

   

 
Domare:  
Väder:  
Temperatur:  
Terräng:   
Start/sträcka 1:  
Vinkel 1:  
Sträcka 2:  
Vinkel 2:   
Sträcka 3:  
Vinkel 3:   
Sträcka 4:  
Vinkel 4:  
Sträcka 5/spårslut:  
Bloduppehåll:  
Arbetstempo:  
Spårningsförmåga:  
Självständighet:  
Spårtid:  
Skottprövning:  
Pris:  
Erhållna poäng spårförmåga      
. arbetstempo      
. summa      
Allmänt omdöme:
Kommentar:

   

SSRK öVIK, 081004, Viltspårprov, öppen klass, ordinarie prov
Domare: Stig Arnmark
Väder: lätt
Temperatur: 6 grader
Terräng:  barrskog, lövskog, blandskog, hygge, kuperat
Start/sträcka 1: Tar an snabbt, sträcka 1 bra, av lite mitt på
Vinkel 1: ringar bra
Sträcka 2: spårar utmärkt, av lite vid bloduppehåll
Vinkel 2:  ringar stort, går sedan rakt ifrån spåret, återkallas
Sträcka 3: spårar bra
Vinkel 3:  ringar snävt
Sträcka 4: spårar bra
Vinkel 4: ringar snävt
Sträcka 5/spårslut: spårnoga, finner direkt
Bloduppehåll: raksträcka: sträcka 2, vinkel: vinkel 1, återgång vinkel 2
Spårtapp: mindre: inga långvarigt: vid vinkel 2
Arbetstempo: mycket lämpligt
Spårningsförmåga: god
Självständighet: en gång av domaren vinkel 2
Spårtid: 25 min
Skottprövning: godkänd
Pris: 2:a pris
Allmänt omdöme: en tik som spårar bra, självständigt utom vid vinekl 2. Tiken gör ett bra ringningsarbete vid de övriga vinklarna
Kommentar:

   

Norra Taxklubben, 080810, Viltspårprov, öppen klass, rörligt prov
Domare: Krister Åberg
Väder: .
Temperatur: .
Terräng:  .
Start/sträcka 1: tar snabbt an spåret, klarar utan tvekan
Vinkel 1: klarar utan tvekan
Sträcka 2: kryssande, bloduppehåll
Vinkel 2:  klarar med ringning
Sträcka 3: klarar utan tvekan
Vinkel 3:  klarar utan tvekan, återgång
Sträcka 4: klarar utan tvekan
Vinkel 4: klarar utan tvekan, bloduppehåll
Sträcka 5: klarar utan tvekan
spårslut: klarar med ringning
Bloduppehåll: sträcka 2, vinkel 4
Arbetstempo: 6 lämpligt
Spårningsförmåga: 5 utmärkt
Självständighet: ej behövt ingripande eller hjälp
Spårtid: 17 min
Skottprövning: godkänd
Pris: 1:a pris
Erhållna poäng spårförmåga 5 5 25
. arbetstempo 6 2 12
. summa . . 37
Allmänt omdöme:
Kommentar:

   

Norra Taxklubben, 080816, Viltspårprov, öppen klass, ordinarie prov
Domare: Göran Olsén
Väder:  
Temperatur:  
Terräng:   
Start/sträcka 1: Startar tveksamt
Vinkel 1:  
Sträcka 2:  
Vinkel 2:   
Sträcka 3:  
Vinkel 3:   
Sträcka 4:  
Vinkel 4:  
Sträcka 5/spårslut:  
Bloduppehåll:  
Arbetstempo:  
Spårningsförmåga:  
Självständighet:  
Spårtid:  
Skottprövning:  
Pris: 0 pris
Erhållna poäng spårförmåga 0 5 0
. arbetstempo 0 2 0
. summa . . 0
Allmänt omdöme: Provet avbryts. Spårar ej
Kommentar:

   

Norra Taxklubben, NTK, Övik, 080730, Viltspårprov, öppen klass, rörligt prov
Domare: Arne Söderberg
Väder: .
Temperatur: .
Terräng:  .
Start/sträcka 1: tar snabbt an spåret, klarar utan tvekan
Vinkel 1: klarar med ringning
Sträcka 2: mindre tappt
Vinkel 2:  klarar med ringning, återgång
Sträcka 3: klarar utan tvekan
Vinkel 3:  klarar utan tvekan
Sträcka 4: klarar utan tvekan, bloduppehåll
Vinkel 4: klarar utan tvekan, bloduppehåll
Sträcka 5: klarar utan tvekan
spårslut: klarar med ringning
Bloduppehåll: sträcka 4, vinkel 4
Arbetstempo: 6 lämpligt
Spårningsförmåga: 5 utmärkt
Självständighet: ej behövt ingripande eller hjälp
Spårtid: 20 min
Skottprövning: godkänd
Pris: 1:a pris
Erhållna poäng spårförmåga 5 5 25
. arbetstempo 6 2 12
. summa . . 37
Allmänt omdöme: Viltstörning sträcka 2. Klarade med stöd av föraren
Kommentar:

Norra Taxklubben, 080729, Viltspårprov, anlagsklass, rörligt prov
Domare: Göran Olsén
Väder: .
Temperatur: .
Terräng:  .
Start/sträcka 1: klarar utan tvekan
Vinkel 1: klarar utan tvekan
Sträcka 2: klarar utan tvekan
Vinkel 2:  klarar med ringning
Sträcka 3: klarar utan tvekan
Vinkel 3:  klarar utan tvekan
Sträcka 4: mindre tappt
Vinkel 4: klarar utan tvekan
Sträcka 5: klarar utan tvekan
spårslut: klarar utan tvekan
Bloduppehåll:  
Arbetstempo: 6 lämpligt
Spårningsförmåga: 5 utmärkt
Självständighet: ej behövt ingripande eller hjälp
Spårtid: 15 min
Pris: godkänd
Erhållna poäng spårförmåga 5 5 25
. arbetstempo 6 2 12
. summa . . 37
Allmänt omdöme: En trevlig hund som jobbar hela tiden
Kommentar: