Hummelvikarnas MH resultat (och hanarna vi har använt)

Moment M
i
t
z
y
A
y
a
k
P
y
t
t
a
n
A
t
h
o
s
R
i
v
e
r
B
i
r
a
B
a
l
o
o
B
o
n
d
K
e
n
z
o
K
a
i
z
e
r
H
a
r
r
y
O
d
i
n
O
z
z
y
C
l
e
o
C
h
a
o
s
V
i
l
m
a
E
l
i
s
k
a
M
i
r
r
e
E
r
a
F
a
x
e
    Medel för Hummelvikarna Medel för rasen
040506
Datum 020608 040516 040607  040620 030412  050526 050522 060627 060628 070628 030511 990905 070603 070505 070628 070628 070628   080505 080504     .. 
Ålder 34 mån 18 mån  19 mån 19 mån 25 mån 14 mån 14 mån 27 mån 27 mån 39 mån 14 mån 18 mån 20 mån 22 mån 24 mån 74 mån 18 mån   29 mån 17 mån      .
Status KM KM KM KM KM KM KM KM ÄAS KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM  
1a.Kontakt - Hälsning 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4   4 3     3.9 3,8
1b.Kontakt - Samarbete 4 4 3 3 4 5 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3   4 3     3.7 3,5
1c.Kontakt -Hantering 3 3 3 3 4 5 2 4 4 4 3 5 4 4 4 3 3   3 3     3.4 3,3
2a.Lek 1 - Leklust 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4   4 4     4.3 4,0
2b.Lek 2 - Gripande 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 5 3 3 3   3 3     3.6 3,6
2c.Lek 2 - Dragkamp 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2   3 2     3.0 2,8
3a.Jakt - Förföljande
(två gånger följd)
1 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 2 1 5 1 4 1   4 4     3.6 3.35 3,3
1 4 1 1 4 4 4 4 4 4 2 3 1 4 1 5 1   1 4     3.1
3b.Jakt - Gripande
(två gånger följd)
1 3 2 1 2 3 3 5 2 2 1 1 1 1 1 3 1   2 3     2.7 2.85 2,7
1 3 1 1 2 5 5 5 1 4 1 2 1 2 1 3 1   1 5     3.0
4. Aktivitet 3 2 3 4 4 5 3 2 2 3 3 5 4 2 4 5 3   2 2     3.0 3,0
5a.Avst.Lek - Intresse 2 4 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 2   3 2     2.9 2,9
5b.Avst.Lek - Hot/agg 2 3 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1   1 1     1.9 1,4
5c.Avst.Lek - Nyfikenhet 3 2 3 2 2 4 5 1 2 4 2 5 1 5 2 5 1   3 5     2.7 2,5
5d.Avst.Lek - Leklust 2 4 3 4 3 2 4 1 2 1 2 3 1 5 2 1 1   4 3     2.9 2,2
5e.Avst.Lek - Samarbete 1 5 3 3 2 2 3 1 3 1 2 3 1 4 3 1 1   2 3     2.9 2,1
6a.Överraskn. Rädsla 3 4 3 3 3 5 3 3 4 3 3 4 5 3 3 3 4   3 3     3.6 3,2
6b.Överraskn. Hot/agg 3 3 3 3 2 2 3 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1   2 1     2.4 2,0
6c.Överraskn.
Nyfikenhet
2 2 2 2 2 2 3 1 4 3 3 4 1 3 2 4 3   2 3     2.3 2,6
6d.Överraskn.
Kvarstående rädsla
1 3 1 5 1 4 1 4 1 2 2 3 4 1 2 1 3   1 3     2.7 2,0
6e.Överraskn.
Kvarstående intresse
1 1 1 3 1 2 2 1 2 2 2 3 1 3 3 2 1   1 1     1.7 1,8
7a.Ljudkänsl. Rädsla 5 1 4 4 3 3 3 5 5 3 3 3 3 1 3 1 5   4 4     3.6 3,2
7b.Ljudkänsl. Nyfikenhet 1 5 1 2 3 3 2 1 5 5 2 5 5 5 5 5 4   1 1     2.7 3,4
7c.Ljudkänsl.
Kvarstående rädsla
5 1 1 2 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 2 1 4   1 4     1.4 1,7
7d.Ljudkänsl.
Kvarstående intresse
1 1 3 2 1 3 3 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1   2 1     2.0 1,7
8a.Spöken - Hot/agg 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 1 2 2 3 2   2 1     3.1 2,5
8b.Spöken - Kontroll 3 5 5 5 5 4 5 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3   3 1     4.3 3,8
8c.Spöken - Rädsla 5 5 5 3 3 4 5 5 5 2 4 2 5 2 5 5 4   3 5     4.6 3,4
8d.Spöken - Nyfikenhet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 2 2 5 1   3 1     1.0 2,0
8e.Spöken - Kontakt 3 3 3 3 4 1 1 1 3 4 3 4 1 4 3 4 1   4 3     2.1 3,2
9a.Lek 2 - Leklust 4 4 4 4 5 4 4 5 4 3 5 4 3 5 4 4 4   4 3     4.1 3,8
9b.Lek 2 - Gripande 4 4 2 3 3 3 1 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3   3 3     2.9 3,3
10.Skott 5 4 3 4 1 2 1 5 3 3 2 1 1 3 3 5 3   3 3     3.1 2,4

Min kommentar: De som är markerade orange har inte blivit inräknade i Hummelvikarnas medel eftersom att de är föräldrar.

Barbros kommentar till Pyttan: En trevlig liten tollare med full fart i, som tycker om att vara med där det händer saker. Hon verkade tycka att banan var kul med en skräckblandad förtjusning som då man är på Gröna Lund! Hon har mycket känslor med avreagerar bra.

Kommentar till Ayaks skott: beskrivaren tyckte att de skulle träna mer, eftersom att han var inte skotträdd/skottberörd utan mer nyfiken var skottet kom ifrån och vem skytten var.      

Kommentar till Athos: Det var första gången den BK anordnade en MH. Så precis då Athos skulle göra skottet så kom det en människa och gick bredvid så naturligtvis så kollade han på henne. Då fick testledaren för sej att Athos var skoträdd, så fastän Sarah ville att de skulle skjuta fler skott, så gjorde de inte det, så det var ju jättesynd, för det får ju inte förekomma fler störningar än de som ingår i MH:t.

Kommentar till Bond: Testledaren tyckte i samråd med matte Terese att det var bäst att avstå skottet eftersom att Bond hade lagt på sej rädslor. Väldigt klokt gjort för annars så hade Bond med all sannolikhet blivit skotträdd och då hade inte Bond och Terese kunnat fortsätta med jakten som de tycker är så skoj!

Kommentar till Kenzo: Det var samma testledare som Bond hade och hon tyckte verkligen att de var olika! *skratt* Kenzo tyckte att det mesta var ganska skoj och spännande. När skottet kom så sprang han som en yr höna och letade efter.... ja inte vet vi! *skratt* Inte ett dugg rädd i alla fall.