Funktionsbeskrivning A-kullen

Namn

Ayak

A-Lasse

Amber "Pyttan"

Medel för
A-kullen 

Datum 030725 030725 030725 .
Ålder 8.5 mån 8.5 mån 8.5 mån

.8.5 mån

1a APPORTERING Engagemang 3 5 3 3,7
3 5 3 3,7
1b APPORTERING gripande 1 1 1 1,0
3 1 4 2,7
1c APPORTERING grepp 1 1 1 1,0
2 1 3 2,0
1d APPORTERING bärande 1 1 1 1,0
5 1 4 3,3
1e APPORTERING inleverering 1 5 1 2,3
5 1 3 3,0
2a SÖK engagemang 1 3 3 2,3
2b
SÖK
 minne
1 2 3 2,0
2c SÖK uppletande 1 3 5 3,0
2d SÖK gripande 1 1 3 1,7
2e
SÖK
 grepp
1 1 2 1,3
2f
SÖK
bärande
1 1 5 2,3
2g SÖK inleverering 5 2 5 4,0
3 VILTINTRESSE 3 3 4 3,3
4a VATTENARBETE samarbete 2 3 2 2,3
3 3 2 2,7
4b VATTENARBETE   igångar 3 4 4 3,7
3 4

4

3,7
4c VATTENARBETE simteknik 1 4 4 3,0
1 4 5 3,3
5 UPPTRÄDANDE I KONKURRENS SITUATIONER 5 5 4 4,7
5 5 5 5,0

 

Funktionsbeskrivning B-kullen

Namn Bee-Kini Baloo Bond Bira Bonzo Kaizer Kenzo Medel för
B-kullen
Datum 050618 050618 050618 050618 050618 050618 050618  
Ålder 15 mån 15 mån 15 mån 15 mån 15 mån 15 mån 15 mån  
1a APPORTERING Engagemang 2 3 5 2 2 2 2 2.6
2 3 5 2 2 2 2 2.6
1b APPORTERING vägen ut 3 5 4 3 3 3 4 3.6
3 4 4 3 4 3 4 3.6
1c APPORTERING gripande 1 3 4 1 2 3 4 2.6
1 3 4 3 3 4 3 3.0
1d APPORTERING grepp 1 2 2 1 1 2 3 1.7
1 2 2 3 2 2 3 2.1
1e APPORTERING bärande 1 5 5 1 1 2 4 2.7
1 5 5 5 5 4 5 4.3
1f APPORTERING vägen in 1 5 5 1 1 2 5 2.8
1 3 5 5 4 2 3 3.3
2a SÖK 
engagemang
2 2 2 2 2 2 2 2.0
2b SÖK 
uppletande
1 5 5 3 3 5 3 3.6
2c SÖK 
gripande
1 4 4 4 4 3 3 3.3
2d SÖK 
grepp
1 2 3 3 2 3 2 2.3
2e SÖK 
bärande
1 5 5 5 5 3 4 4.0
2f SÖK
vägen in
1 5 5 3 4 2 3 3.3
3 VILTINTRESSE 2 2 2 2 2 2 2 2.0
4a VATTENARBETE samarbete 4 4 5 4 5 5 2 4.1
4 4 5 4 5 5 5 4.6
4b VATTENARBETE   igång 3 4 4 4 3 4 4 3.7
3 4 4 4 3 4 4 3.7
4c VATTENARBETE simteknik 1 4 3 2 1 4 4 2.7
1 4 3 2 1 4 4 2.7
5 a KONKURRENS SITUATIONER uppträdande 3 5 5 4 5 4 5 4.4
3 5 5 5 5 4 5 4.6
5 b KONKURRENS SITUATIONER ljud 1 5 5 4 5 2 5 3.8
1 5 5 4 5 2 5 3.8

 

Funktionsbeskrivning C-kullen

Namn Cleo Chaos Challe Fox Cito Medel för C-kullen
Datum 060708 060708 060708 060708 060923  
Ålder 12 mån 12 mån 12 mån 12 mån 14.5 mån  
1a APPORTERING Engagemang 2 4 4 3 5 3.6
3 3 4 3 3 3.2
1b APPORTERING vägen ut 4 4 3 4 4 3.8
4 3 4 4 4 3.8
1c APPORTERING gripande 1 4 4 2 4 3.0
1 4 4 4 4 3.4
1d APPORTERING grepp 1 3 4 1 3 2.4
1 3 4 3 3 2.8
1e APPORTERING bärande 1 5 5 1 5 3.4
1 5 5 5 5 4.2
1f APPORTERING vägen in 1 4 4 1 5 3.0
1 3 5 5 5 3.8
2a SÖK 
engagemang
2 4 4 3 3 3.2
2b SÖK 
uppletande
3 5 5 5 2 4.0
2c SÖK 
gripande
4 4 4 3 4 3.8
2d SÖK 
grepp
2 2 3 3 3 2.8
2e SÖK 
bärande
5 4 5 4 5 4.6
2f SÖK
vägen in
4 3 4 1 4 3.2
3 VILTINTRESSE 2 2 2 2 2 2.0
4a VATTENARBETE samarbete 2 2 2 2 2 2.0
2 2 2 2 2 2.0
4b VATTENARBETE   igång 4 4 4 5 4 4.2
4 4 4 5 4 4.2
4c VATTENARBETE simteknik 4 4 4 2 4 3.6
4 4 4 2 4 3.6
5 a KONKURRENS SITUATIONER uppträdande * 3 4 3 4 4 3.6
4 4 3 5 - 4.0
5 b KONKURRENS SITUATIONER ljud * 5 3 1 5 5 3.6
5 5 1 5 - 4.0
* nya regler från 060101 att om hunden visar stor upphetsning så bryter man efter första retningen för att inte befästa det ännu mer. Beskrivarna som vi hade i juli visste inte om den nya regeln ....

 

Funktionsbeskrivning D-kullen

Namn Ozzy Doris Dylan Buffy Medel för D-kullen
Datum 060708 060708 060923 060923  
Ålder 8 mån 3v 8 mån 3v 11 mån 11 mån  
1a APPORTERING Engagemang 3 2 2 2 2.25
3 2 2 2 2.25
1b APPORTERING vägen ut 4 2 3 4 3.25
4 4 3 4 3.75
1c APPORTERING gripande 4 1 3 3 2.75
4 4 4 3 3.75
1d APPORTERING grepp 3 1 2 2 2.0
3 3 3 2 2.75
1e APPORTERING bärande 5 1 5 5 4.0
5 5 5 5 5.0
1f APPORTERING vägen in 5 1 4 4 3.5
5 5 4 4 4.5
2a SÖK 
engagemang
4 2 2 3 2.75
2b SÖK 
uppletande
5 3 1 5 3.5
2c SÖK 
gripande
4 4 1 3 3.0
2d SÖK 
grepp
2 4 1 3 2.5
2e SÖK 
bärande
5 4 1 5 3.75
2f SÖK
vägen in
5 1 1 4 2.75
3 VILTINTRESSE 2 2 2 2 2.0
4a VATTENARBETE samarbete 3 2 2 2 2.25
3 2 3 2 2.5
4b VATTENARBETE   igång 4 4 4 4 4.0
4 4 4 4 4.0
4c VATTENARBETE simteknik 4 5 4 4 4.25
4 4 4 4 4.0
5 a KONKURRENS SITUATIONER uppträdande * 3 4 5 3 3.75
3 5 - 4 4.0
5 b KONKURRENS SITUATIONER ljud * 1 3 5 2 2.75
1 5 - 3 3.0
* nya regler från 060101 att om hunden visar stor upphetsning så bryter man efter första retningen för att inte befästa det ännu mer.
Beskrivarna som vi hade i juli visste inte om den nya regeln ....

 

Funktionsbeskrivning E-kullen

Namn Eliska Easy Mirre Flizan Elsie Era Elvis Medel för E-kullen
Datum 060923 060923 060923 060923 060923 060923 060923  
Ålder 9 mån 9 mån 9 mån 9 mån 9 mån 9 mån 9 mån  
1a APPORTERING Engagemang 2 2 2 4 2 3 3 2.5
2 2 2 4 2 3 3 2.5
1b APPORTERING vägen ut 3 4 3 4 2 3 3 3.1
3 4 4 4 3 3 3 3.4
1c APPORTERING gripande 4 2 4 3 1 4 4 3.1
4 3 4 3 2 4 4 3.4
1d APPORTERING grepp 3 1 3 3 1 4 3 2.6
3 2 2 3 2 4 3 2.7
1e APPORTERING bärande 5 1 5 5 1 5 5 3.8
5 5 5 3 1 5 5 3.7
1f APPORTERING vägen in 4 1 4 5 2 4 4 3.4
4 5 3 1 1 4 4 3.1
2a SÖK 
engagemang
2 2 2 2 1 2 2 2
2b SÖK 
uppletande
3 3 5 5 1 2 3 3.1
2c SÖK 
gripande
4 3 4 3 1 4 4 3.3
2d SÖK 
grepp
3 3 3 3 1 3 3 2.7
2e SÖK 
bärande
5 5 5 5 1 5 5 4.4
2f SÖK
vägen in
4 4 3 4 1 4 4 3.4
3 VILTINTRESSE 2 2 2 2 2 2 2 2
4a VATTENARBETE samarbete 2 3 2 2 2 2 3 2.3
2 3 2 2 2 2 3 2.3
4b VATTENARBETE   igång 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4
4c VATTENARBETE simteknik 5 4 5 4 4 4 3 4.1
5 4 5 4 4 5 4 4.4
5 a KONKURRENS SITUATIONER uppträdande * 3 3 4 5 4 3 3 3.6
4 3 5 - 4 4 3 3.8
5 b KONKURRENS SITUATIONER ljud * 2 2 2 5 2 2 2 2.4
3 2 5 - 3 3 1 2.8

*nya regler från 060101 att om hunden visar stor upphetsning så bryter man efter första retningen för att inte befästa det ännu mer.

 

Sammanfattning av alla kullarnas FB

  A-kullen B-kullen C-kullen D-kullen E-kullen        
Genomsnittsålder 8.5 mån 15 mån 12.5 mån 10 mån 9 mån        
Antal 3 st/8 7 st/10 5 st/6 4 st/6 7 st/9        
1a APPORTERING Engagemang 3.7 2.6 3.6 2.2 2.5
3.7 2.6 3.2 2.2 2.5
1b APPORTERING vägen ut - 3.6 3.8 3.2 3.1
- 3.6 3.8 3.8 3.4
1c APPORTERING gripande 1.0 2.6 3.0 2.8 3.1
2.7 3.0 3.4 3.8 3.4
1d APPORTERING grepp 1.0 1.7 2.4 2.0 2.6
2.0 2.1 2.8 2.8 2.7
1e APPORTERING bärande 1.0 2.7 3.4 4.0 3.8
3.3 4.3 4.2 5.0 3.7
1f APPORTERING vägen in 2.3 2.8 3.0 3.5 3.4
3.0 3.3 3.8 4.5 3.1
2a SÖK engagemang 2,3 2.0 3.2 2.75 2.0        
2b SÖK uppletande 3,0 3.6 4.0 3.5 3.1        
2c SÖK gripande 1,7 3.3 3.8 3.0 3.3        
2d SÖK grepp 1,3 2.3 2.8 2.5 2.7        
2e SÖK bärande 2,3 4.0 4.6 3.75 4.4        
2f SÖK vägen in 4,0 3.3 3.2 2.75 3.4        
2g SÖK minne 2,0 - - - -        
3 VILTINTRESSE 3,3 2.0 2.0 2.0 2.0        
4a VATTENARBETE samarbete 2.3 4.1 2.0 2.2 2.3
2.7 4.6 2.0 2.5 2.3
4b VATTENARBETE igång 3.7 3.7 4.2 4.0 4.0
3.7 3.7 4.2 4.0 4.0
4c VATTENARBETE simteknik 3.0 2.7 3.6 4.2 4.1
3.3 2.7 3.6 4.0 4.4
5 a KONKURRENS SITUATIONER uppträdande * 4.7 4.4 3.6 3.8 3.6        
5.0 4.6 4.0 4.0 3.8        
5 b KONKURRENS SITUATIONER ljud * - 3.8 3.6 2.8 2.4        
- 3.8 4.0 3.0 2.8        
* nya regler från 060101 att om hunden visar stor upphetsning så bryter man efter första retningen för att inte befästa det ännu mer.