Valptest F-kullen

 
  Faxe Yazza Fröken Nova Figo Fellini
Främmande rum 
1 tid till första gnäll 26 sek 41.3 sek 36.4 sek 2 min
27 sek
52 sek 1 min
24 sek
2 tid till kontakt 5 sek 0 sek 56 sek 2 min
14 sek
19.5 sek 0 sek
Apporteringsanlag, liten boll
1 springer ej efter/går ej fram       1
sitter kvar båda ggr
  1
sitter kvar, trött, tittar forskande
2 springer efter men försöker ej ta den   2
duttar runt den
       
3 springer efter, lyfter och/eller lägger sej ev och tuggar     3
startar sent
     
4 springer efter, tendens att apportera
5 apporterar 5
går efter
5
går efter, tempoökning
Främmande föremål, fotboll
1 springer ej efter eller går ej fram 1
går några steg, låg svans, tappar intresset
1
sitter kvar, visar lite osäkerhet, söker skydd
2 springer efter men går ej ända fram            
3 går ända fram men försöker inte leka med bollen 3
snusar ingående
3
nosar flyktigt
3
snusar, tappar intresset
4 försöker leka med bollen, nosar av den 4
springer efter
         
5 leker, slår med tassarna och kampar med den            
Främmande föremål, nalle
1 springer ej efter eller går ej fram
2 springer efter men går ej ända fram
3 går ända fram men försöker inte leka med nallen       3
nosar flyktigt
  3
glad svans, tappar intresse
4 försöker leka med nallen, nosar av den 4
biter något, tappar intresset
5 leker, slår med tassarna och kampar med den 5 5
biter och drar lite
    5
startar långsamt
 
Social konkurrens, kamplek
1 kommer ej fram till trasan            
2 kommer fram men biter ej            
3 biter i trasan, men släpper direkt då man drar            
4 håller emot och drar     4
slö, seg start
4
sen start, fullt bett, lugn m. glad svans
  4
5 drar kraftigt med huvudskakningar och/eller morrningar 5 5
släpper och tar om
    5  
Viltintresse
1 går ej fram till fågeln            
2 går fram och nosar på fågeln     2
slickar, tappar intresset
2
slickar, neutral svans
2
springer fram, slickar något
 
3 går fram och nosar/biter i fågeln 3
försöker lyfta den
4 går fram och nosar/drar i fågeln 4
slickar
5 går fram och nosar/drar/bär fågeln mot testledaren           5
Skrammel
1 ingen reaktion     1
upptäcker vid rundvandring och leker då med den
     
2 reagerar lite men går ej fram            
3 reagerar och går fram 3
hög svans, nyfiken, leker
      3
börjar leka med den
3
hög, glad svans leker med den
4 reagerar mycket men går fram efter en stund       4
nosar snabbt
   
5 reagerar mycket går ej fram till burken 5
nosar med hjälp
  avreagerar snabbt x x x x x x
kvarstående rädsla            
Kommentarer till valparna:
Faxe: i miljötestet gör han en snabb luktkontroll, gör sedan lekinviter under en längre tid
Yazza: lugn och balanserad i miljötestet och hoppar försiktigt upp med framtassarna
Fröken: snabb luktkontroll i miljötestet, följt av flera lekinviter, till sist kontaktsök mot ansiktet
Nova: leker för sej själv en lång stund i miljötestet, uppfodrande gnäll. Snabb koll och står sen stilla, försiktig kontakt
Figo: i miljötestet så startar han långsamt och står sedan stilla. Går fram och slickar händerna på en gång, osäker lekinvit, hoppar mot ansiktet
Fellini: är lugn i miljötestet och vandrar omkring, springer sen omkring med hög svans. Tar direkt kontakt med uppfodrande gnäll.
Sammanfattning:
 

Amerikanska valptestet (med lite modifikation)

 
  Faxe Yazza Fröken Nova Figo Fellini
A. Tillgänglighet
1 kommer villigt, hög svans, hoppar, biter i händerna 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2
2 kommer villigt, hög svans, slår med tassen, slickar händerna            
3 kommer villigt, hög svans            
4 kommer tveksamt, hög svans            
5 kommer tveksamt, låg svans            
6 kommer inte            
B. Följsamhet
1 följer villigt, hög svans, går under fötterna, biter i fötterna            
2 följer villigt, hög svans, går under fötterna            
3 följer villigt, hög svans     3   3 3
4 följer villigt, låg svans            
5 följer tveksamt, låg svans            
6 följer ej eller går bort 6 6
sitter kvar
  6
står kvar, tittar
   
C. Tvång
1 kämpar våldsamt, sparkar, biter     1      
2 kämpar våldsamt, sparkar 2       2
gnäller
 
3 ger sej, kämpar, ger sej med viss ögonkontakt   3        
4 kämpar, ger sej sedan            
5 kämpar inte           5
kämpar i slutet
6 ingen kamp, försöker undvika ögonkontakt       6    
D. Social dominans
1 hoppar, slår med tassen, biter, morrar           1
hoppar ej, morrar ej
2 hoppar, slår med tassen 2
biter
         
3 kryper ihop hos dej, försöker slicka ansiktet   3
står kvar, njuter
  3
slickar ej
3
slickar ej
 
4 skruvar på sej, slickar händerna            
5 lägger sej på rygg, slickar händerna            
6 går bort, stannar på avstånd     6
springer, leker
     
E. Höjd dominans
1 kämpar våldsamt, biter, morrar           1
försöker bita
2 kämpar våldsamt            
3 ingen kamp, kopplar av            
4 kämpar, ger sej, slickar            
5 ingen kamp, slickar på händerna            
6 ingen kamp "fryser" (är helt stilla) 6 6 6 6 6
gnäll i slutet
 
F. Apportering
1 jagar föremålet, tar upp det och sticker     1
lägger sej, tuggar
     
2 jagar föremålet, står över det, kommer inte tillbaka            
3 jagar föremålet, kommer tillbaka med det 3 3
långsamt
    3
bra fart
3
4 jagar föremålet, återkommer utan föremål            
5 börjar jaga, men förlorar intresset            
6 jagar inte föremålet       6
sitter kvar
   
G. Smärtkänslighet
1 8-10 sek räknas före reaktion 1
biter
1
slickar
1
biter
1
mkt lugn
1,5
slickar
1
lugn
2 6-7 sek räknas före reaktion            
3 5-6 sek räknas före reaktion            
4 2-4 sek räknas före reaktion            
5 1-2 sek räknas före reaktion            
6 reagerar innan räkning påbörjats            
H. Ljudkänslighet
1 lyssnar, lokaliserar ljudet, går mot det, skäller            
2 lyssnar, lokaliserar ljudet, skäller            
3 lyssnar, lokaliserar ljudet, visar nyfikenhet, går mot ljudet            
4 lyssnar, lokaliserar ljudet   4 4
springer bort
4    
5 kryper ihop, backar, gömmer sej            
6 ignorerar ljudet, visar ingen nyfikenhet 6       6 6
I. Synkänslighet
1 tittar, anfaller, biter 1 1 1   1 1
2 tittar, skäller, hög svans            
3 tittar nyfiket, försöker undersöka       3    
4 tittar, skäller, trycker med svansen            
5 springer bort, gömmer sej            
6 bryr sej inte            
J. Vilt-reaktion
1 luktar nyfiket, hög svans, biter och drar emot, slår med tassen, leker genast i momentets andra del     1   1 1
2 luktar nyfiket, hög svans, biter, följer långsamt efter i momentets andra del 2 2
biter ej
  2    
3 luktar nyfiket, slickar, biter, följer nyfiket efter i momentets andra del            
4 luktar på viltet, blir konfunderad och något osäker, backar, skäller uppfodrande            
5 luktar på viltet, visar rädsla, drar sej undan            
6 en blick, sen inget intresse, alternativt inget intresse alls            
K. Vilt-samarbete
1 stretar för att komma loss, springer i hög fart mot viltet, tar upp det, springer iväg 1          
2 jagar viltet, står över det, kommer inte tillbaka     2 2
tar en tugga
2
lyfter lite
 
3 jagar viltet, återkommer med det           3
hög fart, glad svnas
4 jagar viltet, återkommer utan vilt   4
slickar länge
       
5 börjar jaga, men förlorar intresset            
6 jagar inte viltet